Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Луганській області  для викладачів історії було проведено семінар-тренінг на тему: «Упровадження педагогіки успіху в освітній простір: коучинг-технології як інструмент активізації пізнавальної діяльності здобувачів П(ПТ)О на уроках історії». У вищезазначеному заході, який відбувся 22 травня 2019 року, узяли участь 18 педагогів із 18 закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

22.05.2019 1

Під час роботи семінару було надано інформацію щодо мети та сутності педагогіки успіху, обґрунтовано необхідність її застосування в освітньому процесі, цілеспрямованого й усвідомленого створення ситуацій успіху для здобувачів П(ПТ)О.

    22.05.19 3     22.05.19 2

 

Практичну частину з елементами тренінгу провела Соловарь В. А. (Старобільський професійний ліцей), яка ознайомила колег із коучинг-технологією – потужним засобом усвідомленого навчання та активізації пізнавальної діяльності учнів, поділилася власним досвідом її використання на уроках історії та в позакласній роботі.

22.05.19 4

 

Також педагоги обговорили питання щодо апробації в освітньому процесі електронного посібника з історії «Проектні технології у викладанні історії як засіб формування соціальних і громадянських компетентностей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти», підготовки здобувачів освіти до конкурсів, олімпіад та ЗНО.

22.05.19 5

 

 Учасники заходу відзначили доцільність і практичну значущість методичного заходу, адже головний принцип педагогіки успіху спрямований на розкриття та розвиток здібностей учня, його позитивну самореалізацію.