В Українському відкритому університеті післядипломної освіти, відповідно до тенденцій цифровізації оновлено змістове наповнення тематичних курсів підвищення кваліфікації в форматі:

- «Організація та підтримка дистанційного навчання в закладах освіти» http://uvu.org.ua/ikcodn/orhanizatsiia-ta-pidtrymka-dystantsiinoho-navchannia-v-zakladakh-osvity/

- «Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора» http://uvu.org.ua/ikcodn/tekhnolohii-ta-pryntsypy-dystantsiinoho-navchannia-formuvannia-tsyfrovykh-kompetentnostei-pedahoha-tiutora/

1 кредит ECTS /30 год.

Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

 (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»).

     Підвищення кваліфікації відбувається відповідно до вимог «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 800 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 27.12.2019 р. № 1133).

 

Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів (презентація)

 

ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2014 № 535 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 липня 2014 р. за № 840/25617

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №  930 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за №  1255/18550

 

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

 

Перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти для організації стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.2019 р. № 1133 «Про затвердження переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для організації стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства освіти і науки України від 23.10.2014 № 1199, від 08.10.2015 № 1024, від 14.07.2017 № 1066